Silvia E. Stierle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Silvia E. Stierle

Birger Flønæs, Silvia E. Stierle, Hebe D. Kvernmo
01.02.2021
The image shows a longitudinal fracture in the body of the hamate with subluxation of the fifth carpometacarpal joint in a man in his forties after a fall. Hamate fractures are rare, accounting for...
Birger Flønæs, Silvia E. Stierle, Hebe D. Kvernmo
01.02.2021
Bildet viser en langsgående fraktur i corpus av os hamatum med subluksasjon av femte karpometakarpalledd hos en mann i 40-årene etter et fall. Frakturer i os hamatum er sjeldne og utgjør 2–4 % av...