Silje Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Silje Johansen

Silje Johansen, Lars Helgeland, Nils Vetti, Ingunn Dybedal, Håkon Reikvam
21.10.2019
A man in his seventies presented with complex symptoms and disease manifestations involving multiple organ systems. The symptoms would prove to have a common origin in a rare disease. A previously...
Silje Johansen, Lars Helgeland, Nils Vetti, Ingunn Dybedal, Håkon Reikvam
21.10.2019
En mann i 70-årene ble utredet for sammensatte symptomer og sykdomsmanifestasjoner relatert til flere organsystemer. Plagene skulle vise seg å ha et felles utgangspunkt i en sjelden sykdom. En...
Håkon Reikvam, Jakob Dalgaard, Silje Johansen, Tor Henrik Anderson Tvedt, Øystein Bruserud
26.04.2019
Akutt myelogen leukemi er ei gruppe aggressive, maligne blodsjukdommar som rammar alle aldersgrupper, men er vanlegast hos eldre over 65 år. Nyare behandlingsmetodar og nyare forsking indikerer at...