Silje Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: silje.johansen@helse-bergen.no

Medisinsk avdeling

Haukeland universitetssjukehus

Silje Johansen er lege i spesialisering i indremedisin og blodsykdommer.

Artikler av Silje Johansen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media