Silje Eilertsen Denstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kvinneklinikken

St. Olavs hospital

Hun har bidratt med datainnsamling for 1999 og 2004, analyse, tolking, litteratursøk, utarbeiding/revisjon og godkjenning.

Silje Eilertsen Denstad (f. 1980) er lege i spesialisering

Artikler av Silje Eilertsen Denstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media