Silja Skogstad Tuv

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Silja Skogstad Tuv

Silja Skogstad Tuv, Tormod Karlsen Bjånes, Kristin Nordal
26.10.2020
En gentest før oppstart av behandling med fluoropyrimidiner kan redusere risikoen for alvorlig toksisitet. Fluoropyrimidiner brukes i behandling av flere kreftformer, blant annet kolorektal-, hode/...
Silja Skogstad Tuv, Kristin Nordal, Nils Tore Vethe, Stein Bergan
06.05.2019
Pharmacogenetics can contribute to improved treatment and fewer adverse effects, but at present its application in clinical medicine is largely left to the individual doctor. How can we ensure equal...
Silja Skogstad Tuv, Kristin Nordal, Nils Tore Vethe, Stein Bergan
06.05.2019
Farmakogenetikk kan bidra til bedre behandling og færre bivirkninger, men klinisk bruk er i dag i stor grad overlatt til den enkelte lege. Hvordan kan vi sikre pasientene et likt behandlingstilbud i...
Christian Haga, Mimi Stokke Opdal, Silja Skogstad Tuv, Per Henrik Zahl, Hanne Stenberg-Nilsen
08.11.2016
Digitalisglykosider har vært i utstrakt bruk ved behandling av hjertesvikt og supraventrikulære takykardier, spesielt ved atrieflimmer ( 1 ). Det finnes flere digitalisglykosider som brukes medisinsk...