Silja S. Tuv

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Silja Skogstad Tuv (f. 1976) er spesialist i klinisk farmakologi og overlege. Hun har, sammen med de andre forfatterne, bidratt med datainnsamling, skriving, litteratursøk og revisjon av manus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Divisjon for rettsmedisinske fag

Folkehelseinstituttet

Artikler av Silja S. Tuv
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media