Sigurd Haakonsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Akuttmedisinsk seksjon

Medisinsk avdeling

Vestre Viken, Bærum sykehus

Han har bidratt med datainnsamling, tolking av data og utarbeiding av manus.

Sigurd Haakonsen er lege i spesialisering og konstituert overlege.

Artikler av Sigurd Haakonsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media