Sigrun Anna Qvindesland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Sigrun Anna Qvindesland (f. 1971) er akuttsykepleier og sykehusets koordinator for aktiv læring og simulering hos SAFER.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og har oppgitt følgende interessekonflikter: Hun er 50 % sykehuskoordinator på SAFER og 50 % forskningskoordinator ved SAR (Stavanger Acute medicine Research group) betalt av Helse Stavanger Forskning.

Artikler av Sigrun Anna Qvindesland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media