Sigrid Saunes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigrid Saunes

Sigrid Saunes, Gunnar Saunes
10.08.2002
Mads Gilbert nektar i sitt tilsvar på vårt innlegg i Tidsskriftet nr. 13/2002 energisk på at palestinske ambulansar vert brukte aktivt i krigføringa (1, 2). Han viser m.a. til at Den internasjonale...
Sigrid Saunes, Gunnar Saunes
20.05.2002
I ein redaksjonell artikkel i Tidsskriftet nr. 9/2002 går Mads Gilbert til åtak på Israel si krigføring i Libanon i 1982 og under den noverande intifadaen (1). Vi vil først seie oss leie for at...