Sigrid Brækkan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigrid Brækkan

Sigrid Brækkan, Sameline Grimsgaard, John-Bjarne Hansen
03.05.2007
Venøs tromboembolisme er et samlebegrep som omfatter dyp venøs trombose og lungeemboli. Det er samme bakenforliggende sykdomsprosess ved disse to tilstandene og de opptrer ofte samtidig ( 1 )...