Signe Karen Dørheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Signe Karen Dørheim

Tore Gude, Signe Karen Dørheim, Hanne Marit Bjørgaas, Hans Kristian Maridal
30.10.2012
Psykiske lidelser utgjør over 10 % av den globale sykdomsbyrden. Likevel er mental helse knapt nevnt i årets stortingsmelding om global helse. En så ensidig vektlegging av den somatiske siden av...
Signe Karen Dørheim
05.02.2013
Mange gravide er sykmeldt i kortere eller lengre tid under svangerskapet, men sykefraværet er kortere hos dem som har fått tilpasset arbeidsoppgaver. Illustrasjonsfoto Istockphoto Vi har nylig...