Sigbjørn Olav Rogne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Sigbjørn Olav Rogne er dr.med. og spesialist i fordøyelsessykdommer og i geriatri.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har multippel sklerose og fikk cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte i januar 2015 ved Careggi universitetssykehus i Firenze, med god effekt.

Artikler av Sigbjørn Olav Rogne
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media