Sigbjørn Olav Rogne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigbjørn Olav Rogne

Sigbjørn Olav Rogne
17.03.2020
The medications used to slow down the disease are not as effective as we are led to believe. Pharmaceutical companies buy themselves influence over the treatment of multiple sclerosis. When the...
Sigbjørn Olav Rogne
03.03.2020
Bremsemedisinene er ikke så effektive som det gis inntrykk av. Legemiddelfirmaer kjøper innflytelse i behandlingen av multippel sklerose. Da Beslutningsforum høsten 2019 vedtok begrensninger i bruken...