Annonse
Annonse

Sigbjørn Berentsen

Artikler av Sigbjørn Berentsen

Siri Nordtveit, Tøri Vigeland Lerum, Waleed Ghanima, Sigbjørn Berentsen
Infeksjon med samtidig anemi er en vanlig problemstilling. Vi presenterer her en pasienthistorie der anemien viste seg å være en sjelden komplikasjon til en vanlig tilstand. Dette fikk vesentlig...
Sigbjørn Berentsen
Sjeldne, alvorlige sykdommer kan lett bli oversett dersom symptomer og funn likner de kliniske manifestasjonene ved hyppig forekommende tilstander. Aasly og medarbeidere gir et godt eksempel på dette...
Sigbjørn Berentsen, Tatjana Sundic, Tor Hervig, Geir E. Tjønnfjord
Når anemi ikke skyldes blødning, mangeltilstand eller er sekundær til en påvist sykdom, må man vurdere muligheten for hemolytisk anemi. Ervervet hemolyse kan skyldes autoimmunitet ( 1 , 2 ), og...
Jon Egge, Sigbjørn Berentsen, Bertha Storesund, Reinert Rød, Kjell Waage
Trass i diagnostiske og terapeutiske framsteg er det framleis vanskeleg å diagnostisere og behandle lungeembolisme (1 – 5). Tilstanden varierer frå tilfeldig påvist, perifer embolisering utan...
Sigbjørn Berentsen
Myelodysplastic syndrome (MDS) is a collective term for several clonal, pre-malignant or malignant bone marrow disorders characterized by impaired maturation of haematopoietic cells and cytopenia in...
Sigbjørn Berentsen
Blyforgiftning er en sjelden og alvorlig tilstand som leger må være forberedt på å kunne håndtere Bly har vært i bruk i omkring 6 000 år ( 1 ). Siden bly har høy massetetthet, myk konsistens og lavt...
Sigbjørn Berentsen
Autoimmun hemolytisk anemi inndeles i varme- og kuldeantistofftyper. Ved kuldeantistofftypene er autoantistoffene kuldeagglutininer. Kuldeantistoffbetinget hemolytisk anemi som ikke skyldes akutt...
Sigbjørn Berentsen
Myelodysplastisk syndrom er en samlebetegnelse for flere klonale, premaligne eller maligne beinmargssykdommer med modningshemmet hematopoese og cytopeni i perifert blod ( 1 ). Medianoverlevelsen...
Sigbjørn Berentsen
Hos pasienter som har flere udiagnostiserte sykdommer samtidig, kan diagnostikken være vanskelig. Dersom symptomer og funn ved disse sykdommene er identiske eller overlapper, blir utfordringen ekstra...