Sheraz Yaqub

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Sheraz Yaqub er dr.med., F.E.B.S (Fellow of the European Board of Surgery) og overlege ved Seksjon for lever- og pankreaskirurgi, Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Sheraz Yaqub
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media