Per Schioldborg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Schioldborg

Per Schioldborg
22.10.2009
I holdninger til aktiv dødshjelp inngår tre aktører – pasienten (med sin selvbestemmelsesrett), legen (med sitt lindringskrav) og samfunnet (med sitt majoritetssyn) – samt loven, som forbyr dødshjelp...
Per Schioldborg
20.08.2000
Spørsmålet om aktiv dødshjelp har i den senere tid vært omfattet med betydelig interesse. Undersøkelser i den norske befolkning viser et flertall for og at flere og flere har en positiv holdning til...
Per Schioldborg
10.01.2012
Prado, Carlos Coping with choices to die 187 s. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. Pris GBP 55 ISBN 978-0-521-11476-9 Spørsmålet om dødshjelp til en dødssyk person med store smerter, hvor...