Sara Soraya Eriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sara Soraya Eriksen

Matilla Færevåg Berger, Elisabeth Tran, Johanne Hegde, Sara Soraya Eriksen
09.02.2021
Klimakrisen er århundrets største trussel mot folkehelsen, og norsk helsesektor er en av de mest utslippsintensive i verden. Vi etterspør mer undervisning om klima og helse i legeutdanningen...
Anand Bhopal, Emily McLean, Ola Løkken Nordrum, Sara Soraya Eriksen
14.12.2020
The National Health Service in England has committed to becoming carbon neutral by 2040. Now the Norwegian health service needs to take action. It has become virtually impossible to ignore the ever-...
Anand Bhopal, Emily McLean, Ola Løkken Nordrum, Sara Soraya Eriksen
14.12.2020
Det statlege helsevesenet i England har forplikta seg til å bli klimanøytralt innan 2040. No må også det norske helsevesenet ta grep. Det har blitt nesten umogleg å ignorere dei stadig aukande bevisa...