Sara Maria Allen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sara Maria Allen

Anne Grethe Paulsberg, Sara Maria Allen
12.06.2003
I Tidsskriftet nr. 5/2003 var det flere artikler om bruk av alternativ behandling i norske sykehus. Ingen av forfatterne hadde noen klar definisjon på hva de mener med alternativ behandling, men i...