Sara Germans Selvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sara Germans Selvik

Sara Germans Selvik, Audun Havnen, Jon Even Aasum
03.05.2018
Sigmund Karterud belyser behandlingstilbudet til personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse ( 1 ). Gruppen har mange utfordringer og behov for spesialisert behandling. Karterud peker...
Hanne Indermo Solhaug, Rosalie Broekhof, Kari Bruheim, Mathis Heibert, Sara Germans Selvik
23.05.2017
En pasient med kjent schizofreni ble henvist til medisinsk avdeling av fastlegen på grunn av uavklart akutt somatisk og psykiatrisk tilstand. Tett samarbeid mellom forskjellige legespesialister var...
Sara Germans Selvik, Grethe S. Torvin, Ingun Haug, Eivind Olav Kjelbotn Evensen, Hanne Indermo Solhaug
16.09.2014
Hos pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er det viktig å strukturere behandlingsopplegget. Ved Sykehuset Namsos har vi erfart at en strukturert tilnærming bedrer prognosen for...
Sara Germans Selvik, Olav Kristiansen, Benjamin Hummelen, Hanne Indermo Solhaug
19.04.2016
Innføring av pakkeforløp for en rekke lidelser er gjennom standardisert utredning og behandling tenkt å sikre et effektivt og likeverdig tilbud. Det kan medføre økt bruk av screeninginstrumenter i...