Sande R

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sande R

Sande R, Tysnes O-B
30.01.1997
Sammendrag Humane spongiforme encefalopatiar har den siste tida fått mykje omtale på bakgrunn av ein mogleg ny variant av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom og den eventuelle samanhengen mellom denne og...