Sameer Bhargava

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sameer Bhargava

Sameer Bhargava, Gunhild Mangerud, Solveig Hofvind
02.02.2021
Breast cancer is the most common type of cancer among women and one of the most frequent causes of cancer deaths in Norway ( 1 ). Mammographic screening is a secondary preventive healthcare measure,...
Sameer Bhargava, Gunhild Mangerud, Solveig Hofvind
01.02.2021
Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner og blant de hyppigste årsakene til kreftdød i Norge ( 1 ). Mammografiscreening er et sekundærforebyggende helsetiltak, hvor målsettingen er å...
Kaitlyn M. Tsuruda, Sameer Bhargava, Lars A. Akslen, Hilde Bjørndal, Solveig Hofvind
09.09.2019
Tilgang til helsetjenester kan indikere hvordan helsevesenet fungerer. Unødvendig lang ventetid ved mistanke om alvorlig sykdom kan gi uro, engstelse og forsinket diagnose. Kvinner som diagnostiseres...