Samantha Salvesen Adams

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Samantha Salvesen Adams (f. 1981) er ph.d og fastlegevikar ved Frysja legekontor.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Samantha Salvesen Adams
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media