Saima Naz Akhtar

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Saima Naz Akhtar

John Gunnar Mæland, Saima Naz Akhtar, Bjørn Hilt, Kirsten Kjelsberg Osen
09.11.2018
Doctors made a significant contribution to the United Nations’ decision to ban nuclear weapons in 2017. What can we learn from this history, and how can doctors continue to be involved in the efforts...
John Gunnar Mæland, Saima Naz Akhtar, Bjørn Hilt, Kirsten Kjellberg Osen
08.11.2018
Leger bidro i vesentlig grad til at FN vedtok et forbud mot atomvåpen i 2017. Hva kan vi lære av denne historien og hvordan kan leger videre engasjere seg i arbeidet for en atomvåpenfri verden?...
Saima Naz Akhtar, Bjørn Hilt, John Gunnar Mæland
02.10.2017
7. juli 2017 stemte 122 av FNs medlemsland for en fremforhandlet avtaletekst som utvetydig gjør atomvåpen ulovlige. Bare ett Nato-land – Nederland – deltok i forhandlingene, men var til sist også det...