Sahrai Saeed

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sahrai Saeed

Sahrai Saeed, Johnny Vegsundvåg, Inge Lode
28.05.2009
Manglende modning av venstre ventrikkel er rapportert å forekomme hos mindre enn 1 % av pasientene i forskjellige ekkokardiografiske materialer og kan foreligge som familiær disposisjon. Tilstanden...
Sahrai Saeed, Johnny Vegundsvåg, Inge Lode
28.05.2009
Left-ventricular noncompaction (LVNC) has been reported in fewer than 1 % of patients in various echocardiographic studies, and may exist as a familial disposition. The condition arises from an...
Marit Høysæter Hedger, Sahrai Saeed
04.09.2012
Brystsmerter er en vanlig årsak til innleggelse i sykehus. Noen ganger kan et fremtredende funn ved undersøkelsen peke i feil retning og føre til at man overser viktige funn av stor klinisk betydning...