Sahrai Saeed

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus

*  Nåværende adresser:

S. Saeed, Hjerteavdelingen

Haukeland universitetssykehus

Artikler av Sahrai Saeed
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media