Sadollah Abedini

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nyremedisinsk seksjon

Medisinsk klinikk

Sykehuset i Vestfold

Han har bidratt med utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Sadollah Abedini er ph.d., spesialist i indremedisin og nyresykdommer og overlege.

Artikler av Sadollah Abedini
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media