Sadollah Abedini

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for nyresykdommer

Sykehuset i Vestfold

Sadollah Abedini er ph.d. og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Sadollah Abedini
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media