Sabina Fattah

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sabina Fattah

Sabina Fattah
13.11.2017
Standardisert rapportering fra storulykker muliggjør analyser av flere hendelser for å identifisere læringsmoment. Vi har utviklet en database for dette, fritt tilgjengelig på majorincidentreporting...
Sabina Fattah, Kathrine Helvig Johnsen, Ole Frithjof Norheim
31.05.2007
Trisomi 18 er en svært alvorlig diagnose. Som vi skriver i vår artikkel: «Barn med trisomi 18 er ofte dødfødte, og mer enn 80 % av dem som fødes levende, dør under nyfødtperioden. Kun et fåtall lever...
Sabina Fattah, Kathrine Helvig Johnsen, Ole Frithjof Norheim
29.03.2007
Livsforlengende behandling, både til spedbarn og eldre, innebærer mange og vanskelige etiske vurderinger. Hvordan kan man sikre at alle relevante aspekter tas med? Illustrasjonsfoto Index Stock...
Sabina Fattah, Ole Frithjof Norheim
28.08.2008
Mexico vedtok i 2003 en helsereform der forsikringskomponenten, Seguro Popular, innebærer at 50 millioner meksikanere skal være forsikret innen utgangen av 2010. Noen av de største etiske og...