Rune Slagstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Rune Slagstad er dr.philos. og professor emeritus, Institutt for samfunnsforskning, Oslo, og medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Rune Slagstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media