Rune Slagstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: rune.slagstad@samfunnsforskning.no

Rune Slagstad er dr.philos. og professor emeritus, Institutt for samfunnsforskning, Oslo, og medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Artikler av Rune Slagstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media