Rune Slagstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rune Slagstad

Rune Slagstad
28.02.2020
Som ny direktør ved Oslo universitetssykehus har styret valgt en fusjonskritiker som kommer rett fra operasjonssalen. «Min største og viktigste oppgave blir å være en...
Rune Slagstad
16.08.2017
I dagens Helse-Norge drives den mest betydningsfulle helsepolitikken av en mer eller mindre anonym byråkratmakt som styrer politikerne, og som får igjennom fusjoner og reformer som er langt fra...
Rune Slagstad
10.01.2017
Den medisinske ekspertise har i sportens utvikling hatt en dobbeltrolle som helseoppdrager og helsenedbryter Den velferdsstaten som ble skapt etter 1945, var også en idrettsstat. Idretten fikk i...
Rune Slagstad
18.09.2012
Professor i helseøkonomi Jon Magnussen er åpenbart irritert over min artikkel Helsefeltets strateger i Tidsskriftet nr. 12 – 13/2012 ( 1 ). Det er en irritasjon jeg ingenlunde vil frata ham. Han...
Rune Slagstad
26.06.2012
Helsetjenesten er i økende grad blitt underlagt byråkratisk styring. Byråkratene har ikke handlet mot politikernes vilje, for politikerne har ikke hatt noen betydningsfull egenvilje. De er snarere...