Rune Andreassen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rune Andreassen

Rune Andreassen
11.06.2009
A., Gunn Essential forensic biology 2. utg. 424 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. Pris GBP30 ISBN 978-0-470-75803-8 Stoffet presenteres i tre bolker som omhandler hvordan undersøkelse...