Runar Lundblad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Runar Lundblad

Runar Lundblad
09.03.2006
Fang, James C. Couper, Gregory S. Surgical management of congestive heart failure 328 s, tab, ill. Totowa, NJ: Humana Press, 2005. Pris USD 135 ISBN 1-58829-034-4 Kirurgisk behandling av avansert...
Jarle Jortveit, Thomas Dahlslett, Elisabeth Hagelsten Kvien, Runar Lundblad, Marius Trøseid, Jan Otto Beitnes
09.02.2016
Bilyd over hjertet er ikke uvanlig hos barn. Ventrikkelseptumdefekt er hyppigste medfødte hjertefeil som gir bilyd, men sjeldne tilstander kan også debutere slik. En mann i slutten av 20-årene ble...