Ronny Jørgenvåg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ronny Jørgenvåg

Lars Erik Kjekshus, Ronny Jørgenvåg
17.11.2005
I kjølvannet av sykehusreformen er man blitt mer oppmerksom på forholdet mellom private og offentlige aktører i helsevesenet ( 1 ). Overgangen til foretaksorganiseringen åpner i større grad opp for...