Rolv Terje Lie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Universitetet i Bergen

og

Senter for fruktbarhet og helse

Folkehelseinstituttet

Han har bidratt med råd om statistiske analyser og tolkning av funn, og gitt tilbakemelding på og godkjent manuskriptet.

Rolv Terje Lie er statistiker og professor i medisinsk statistikk.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Rolv Terje Lie
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media