Rolv-Ole Lindsetmo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rolv-Ole Lindsetmo

Kristoffer Lassen, Kim Mortensen, Rolv-Ole Lindsetmo, Arthur Revhaug, Barthold Vonen, Øivind Irtun, Stig Norderval
11.01.2021
Gastrokirurg og professor Jørn Kjæve døde 1. september 2020, 67 år gammel. Det gastrokirurgiske miljøet i Norge har mistet en spesiell kollega. Jørn vokste opp...
Trond Dehli, Rolv-Ole Lindsetmo, Kjersti Mevik, Barthold Vonen
15.11.2007
Anal inkontinens er en vanlig lidelse som affiserer ca. 1,4 % av befolkningen ( 1 ). Fødselsrelaterte sfinkterskader er den viktigste årsaken til inkontinens hos kvinner ( 2 ). Det er vist at anal...
Trond Dehli, Stig Norderval, Rolv-Ole Lindsetmo, Barthold Vonen
14.08.2008
Anal inkontinens er karakterisert ved lekkasje av tarmluft og/eller avføring. Prevalensen varierer fra 0,004 % til 18 % avhengig av hvordan anal inkontinens defineres, hvilke populasjoner som...
Rolv-Ole Lindsetmo, Eyvind J. Paulssen
20.05.2002
Refluksdyspepsi er et vanlig fenomen. 36 – 44 % av den voksne befolkningen i den vestlige verden har halsbrann/brystbrann og/eller sure oppstøt minst én gang per måned, 14 % er plaget ukentlig og 7...
Stig Norderval, Mona Rydningen, Rolv-Ole Lindsetmo, Dag Lein, Bathold Vonen
17.06.2011
Permanent electrical stimulation of sacral nerve roots, sacral nerve stimulation (SNS), was first used in the late 1970s by Brindley et al. to treat neurogenic urinary retention ( 1 ). Just over ten...
Maria Rognlid, Rolv-Ole Lindsetmo
21.10.2010
Tilstanden overaktiv bekkenbunn-syndrom er lite omtalt i medisinsk litteratur. Ved Kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnsykdom ved Universitetssykehuset Nord-Norge møter vi regelmessig...
Stig Norderval, Mona Rydningen, Rolv-Ole Lindsetmo, Dag Lein, Barthold Vonen
17.06.2011
Permanent elektrisk stimulering av sakralnerverøtter, sakralnervestimulering (SNS), ble tatt i bruk i siste halvdel av 1970-årene av Brindley og medarbeidere som behandling av nevrogen urinretensjon...
Stig Norderval, Rolv-Ole Lindsetmo
26.11.2013
I Tidsskriftet nr. 18/2013 ( 1 ) påpeker Wasmuth & Øresland betimelig at volumet av bekkenreservoarkirurgi i Norge er blitt betydelig redusert i løpet av det siste tiåret. Dette skyldes blant...