Rolf Windspoll

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rolf Windspoll

Helge Garåsen, Jon Magnussen, Rolf Windspoll, Roar Johnsen
31.01.2008
Det har skjedd en betydelig vekst i utgiftene til både sykehusbehandling og kommunale omsorgstjenester de siste ti årene ( 1 ). Kostnadene til kommunale hjemmetjenester og sykehjem økte med 131 % i...