Rolf Hanoa

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : rohano@online.no

Rolf Hanoa (f. 1944) er professor emeritus i sosialmedisin og i helseadministrasjon, spesialist i karkirurgi og overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Han er professor II i arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Rolf Hanoa
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media