Roger Strand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Roger Strand (f. 1968) er professor i vitenskapsteori og forsker ved Centre for Cancer Biomarkers ved Universitetet i Bergen. Han var medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi 2006 – 2013 og har gitt råd til EU-kommisjonen og Europarådet i saker knyttet til etikk og forskningens samfunnsansvar.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

E-post: roger.strand@uib.no

Artikler av Roger Strand
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media