Roberto Bergamaschi

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Roberto Bergamaschi

Geir Ole Laberg, Jan Petter Leirvåg, Joost Leeuwenberg, Roberto Bergamaschi
11.09.2003
Det er i de senere årene kommet en rekke nye anestesimedikamenter med kortere virketid enn de tradisjonelt brukte. Eksempler er anestesimidlet propofol og det potente opioidet remifentanil, som har...
Roberto Bergamaschi
10.10.2001
Ny teknologi har skapt dramatiske endringer i medisinsk diagnostikk og behandling. Utdanningen av nye kirurger har fremdeles sine røtter i dr. Halsteds nær hundre år gamle mester-svenn-modell (1)...