Robert Skar

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Robert Skar

Olav Karsten Vintermyr, Robert Skar, Ole Erik Iversen, Hans Kristian Haugland
17.01.2008
I Norge får hvert år om lag 300 kvinner diagnosen livmorhalskreft og om lag 100 kvinner dør av sykdommen ( 1 ). Plateepitelkarsinomer utgjør omkring 80 % av tilfellene, og de utvikler seg over tid...
Hans K. Haugland, Nina L. Jebsen, Monica Mannelqvist, Robert Skar, Johan Eide, Kjell Øvrebø, Arild Horn, Dag K. Jensen, Odd R. Monge, Peer K. Lilleng
07.04.2005
De siste 10 – 12 årene har det vært betydelige fremskritt i diagnostikk og behandling av gastrointestinal stromal tumor (GIST). Dette er den hyppigste tumortypen av de sjeldne mesenkymale svulster i...