Ritva A. Karinen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ritva A. Karinen (f. 1955) er seniorforsker og fil.mag. (kjemi). Hun har, sammen med de andre forfatterne, bidratt med datainnsamling, skriving, litteratursøk og revisjon av manus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Divisjon for rettsmedisinske fag

Folkehelseinstituttet

Artikler av Ritva A. Karinen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media