Rita Steen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rita Steen

Finn Egil Skjeldestad, Bjørn Hagen, Bjørn Hagmar, Ole-Erik Iversen, Kari Hilde Juvkam, Rita Steen, Steinar Thoresen, Bodolf Hareide
28.06.2007
Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ble innført i Norge i 1995. Før dette var cytologisk prøvetaking fra cervix opportunistisk. Programmet inviterer kvinner mellom 25 og 69 år til prøvetaking...
Rita Steen, Bjørn Hagen, Bjørn Hagmar, Ole-Erik Iversen, Kari Hilde Juvkam, Steinar Thoresen, Bodolf Hareide, Finn Egil Skjeldestad
31.01.2008
Det bør tas færre cervixcytologiske prøver hos unge kvinner. Tiltak som fører til økt oppmøte hos dem som vanligvis ikke møter til cervixscreening bør prioriteres. Masseundersøkelsen mot...
Tor Haldorsen, Gry Baadstrand Skare, Rita Steen, Steinar Østerbø Thoresen
29.05.2008
Det er ofte vanskelig å evaluere effekten av offentlige helsetiltak som er rettet mot hele befolkningen eller deler av denne. I større grad enn ved kliniske studier kan tiltakene få konsekvenser man...
Tor Haldorsen, Gry Baadstrand Skare, Rita Steen, Steinar Østerbø Thoresen
13.03.2008
Livmorhalskreft er en av de få kreftformer der forekomst og dødelighet har vært fallende de senere tiår. Det er naturlig å se dette i sammenheng med at det finnes en enkel test som har vært brukt i...