Risten Utsi

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Risten Utsi

Risten Utsi, Helen Brandstorp, Kenneth Johansen, Torben Wisborg
01.05.2008
En velfungerende lokal akuttmedisinsk beredskap er viktig for både befolkningen og det enkelte vaktteam. Traumer er en viktig dødsårsak hos unge mennesker generelt og i Finnmark spesielt ( 1 ). Det...