Rike C

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rike C

Johansen S, Rike C, Svenningsen S
30.09.1996
Sammendrag 100 pasienter som fikk innsatt primær totalprotese i hoften, fikk retransfundert postoperativt oppsamlet drensblod ved hjelp av GISH Orthofuser autotransfusjonsystem. Hensikten med...