Rigmor C. Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Universitetet i Tromsø

og

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med utforming/design av spørreskjemaet, analyse og tolkning av data, utarbeiding/revisjon av selve manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Rigmor C. Berg er professor II ved Universitetet i Tromsø og avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Artikler av Rigmor C. Berg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media