Richard W. Olaussen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Richard W. Olaussen

Bjørn Hofmann, Richard W. Olaussen
02.10.2017
Økt forskning på blodets foryngende virkning gir håp om blodprodukter som kan forlenge livet. Dette gir fantastiske muligheter, men også grunnleggende utfordringer. Ved å koble sammen kretsløpet til...
Andreas Austgulen Westin, Astrid Louise Wester, Asbjørg Stray-Pedersen, Kari Løhne, Ying Chen, Richard W. Olaussen
13.09.2016
The Norwegian Laboratory Coding System was intended to ensure unambiguous communication between requisitioners and laboratories. The purpose of this was to raise the quality of laboratory medical...
Andreas Austgulen Westin, Astrid Louise Wester, Asbjørg Stray-Pedersen, Kari Løhne, Ying Chen, Richard W. Olaussen
13.09.2016
Norsk laboratoriekodeverk skulle sikre entydig kommunikasjon mellom rekvirenter og laboratorier. Dette skulle løfte kvaliteten på laboratoriemedisinske tjenester i Norge og passe inn i visjonen om én...
Hans Erik Heier, Richard W. Olaussen, Vibeke M. Svenningsen
27.11.2012
Norway is no longer self-sufficient in plasma products. The shortfall is covered from the commercial plasma market, in which plasma from paid blood donors is included as a source. This conflicts with...
Hans Erik Heier, Richard W. Olaussen, Vibeke M. Svenningsen
27.11.2012
Norge er ikke lenger selvforsynt med plasmaprodukter. Underskuddet dekkes fra det kommersielle plasmamarkedet, der plasma fra betalte blodgivere inngår som kilde. Dette strider mot...