Renate Charlotte Dahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Renate Charlotte Dahl (f. 1945) er overlege og spesialist i nevrologi og psykiatri med spesialkompetanse i nevropsykiatri og epileptologi.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling voksenhabilitering

Akershus universitetssykehus

Artikler av Renate Charlotte Dahl
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media