Reidun Brunvatne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Reidun Brunvatne

Reidun Brunvatne, Hans Blystad, Terje Hoel
20.06.2002
Til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Nasjonalt folkehelseinstitutt ble det i 2000 meldt 11 771 tilfeller av nominativt meldepliktige smittsomme sykdommer (1). Av disse er 6 088...
Leif Brunvand, Reidun Brunvatne
28.02.2001
Innvandrerbefolkningen omfatter, ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon, personer med to utenlandsfødte foreldre. Førstegenerasjonsinnvandrere er selv født i utlandet, annengenerasjonsinnvandrere...
Reidun Brunvatne, Mona Strand Jenssen, Rafid Al-Ani, Elda Furulund Borg
10.01.2012
Oppfølgingen av asylsøkere med påvist latent tuberkulose er ikke god nok. Det bør opprettes et sentralt register over personer med latent tuberkulose, og gis amnesti til asylsøkere med latent...