Reidun Brunvatne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Reidun Brunvatne (f. 1938) er pensjonert fastlege ved Vestfold Migrasjonshelsesenter.

Oppgitte interessekonflikter: Mottok vanlig lønn for klinisk arbeid ved Vestfold Migrasjonshelsesenter.

Stokke

Artikler av Reidun Brunvatne
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media