Reidar Dullerud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Reidar Dullerud

Anne Rita Øksengård, Monika Haakonsen, Reidar Dullerud, Almira Babovic, Knut Laake, Knut Engedal
10.03.2002
Demens har høy prevalens hos gamle, og insidensen i Norge er ca. 9 000/år (1). Demens er et syndrom, og diagnosen stilles på grunnlag av en sykehistorie av mer enn seks måneders varighet samt en...
Bjørn Magnæs, Inge Kjønniksen, Reidar Dullerud, Oliver Grundnes, Øistein Haagensen, Aage Indahl, Anne Elisabeth Ljunggren, Even Lærum, Øystein Nygaard, Rolf Salvesen
10.03.2002
Ryggsykdommer er en av de største sykdomsgruppene i Norge, både når det gjelder antall pasienter, sykmelding og uføretrygd. Ca. 8 % av den voksne befolkningen angir å ha ryggplager daglig, og 60 – 80...
Per Vaglum, Otto W. Steenfeldt-Foss, May-Brith Mandt, Reidar Dullerud
20.08.2000
Herulf Thomstad Herluf Thomstad døde 2.6. 2000. Han var født på Lista i 1905, tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1932 og ble spesialist i psykiatri i 1945. Etter en bred,...