Rasmus Lossius

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rasmus Lossius

Caroline Lund, Ira Haraldsen, Morten I. Lossius, Helge Bjørnæs, Rasmus Lossius, Karl O. Nakken
19.11.2009
Kvinne med sannsynlig psykogent ikke-epileptisk anfall. Andrea del Sarto 1508. Foto prof. Kugler, München Psykogene ikke-epileptiske anfall (psychogenic non-epileptic seizures, PNES) kan defineres...
Pål Gunnar Larsson, Svein Johannessen, Helge Bjørnæs, Karl O. Nakken, Rasmus Lossius, Per Brandt-Hansen, Per Oskar Andersen, Tryggve Lundar, Eivinn Hauglie-Hanssen
23.03.2006
Yngve Løyning døde 18.12. 2005, 76 år gammel, etter et langt sykeleie. Med ham ble en institusjon i norsk epileptologi borte. Han avla medisinsk embetseksamen i Oslo i 1954. Etter turnustjeneste...
Theresa Mariero Klees, Eylert Brodtkorb, Karl Otto Nakken, Rasmus Lossius, Svein I. Johannessen
28.05.2003
I løpet av de siste ti år er sju nye antiepileptika blitt markedsført i Norge. Disse har ulike virkningsmekanismer, bivirkningsprofiler og farmakokinetiske egenskaper og har foreløpig ikke funnet sin...
Rasmus Lossius, Karl O. Nakken
30.04.2002
Det er i dag enighet om at risikoen for tidlig død blant personer med epilepsi er 2 – 3 ganger høyere enn i normalbefolkningen (1). Cockerell og medarbeidere (2) fant i en sju års oppfølgingsstudie...
Karl O. Nakken, Olaf Henriksen, Geir K. Røste, Rasmus Lossius
20.05.2001
20 – 30 % av epilepsipopulasjonen har anfall som ikke lar seg kontrollere med medikamenter (1), og for disse pasientene kan epilepsikirurgi være et behandlingsalternativ. Etter preoperativ utredning...
Karl O. Nakken, Ann-Sofie Eriksson, Hrisimir Kostov, Rasmus Lossius, Monika Haakonsen, Andrés Server, Geir K. Røste
17.03.2005
Mer enn 95 % av epileptiske anfall stopper spontant i løpet av 1 – 2 minutter. I sjeldne tilfeller ser man at anfallet varer i mer enn 30 minutter. Man taler da om status epilepticus, en alvorlig...
Rasmus Lossius, Karl O. Nakken, Eylert Brodtkorb
01.07.2011
Et europeisk direktiv har ført til endringer i det norske regelverket for førerkort ved epilepsi. Dette kan få store konsekvenser, spesielt for yrkessjåfører. Vi vil her drøfte endringene og peke på...
Rasmus Lossius, Karl Otto Nakken, Eylert Brodtkorb
29.11.2011
Vi takker Torkel Steen & Arne-Birger Knapskog for deres diskusjon i Tidsskriftet nr. 21/2011 ( 1 ) av vår kommentar om endrede helsekrav for førerkort ved epilepsi ( 2 ). Det er lagt ned et...
Arne Reimers, Karl Otto Nakken, Rasmus Lossius, Eylert Brodtkorb
02.10.2012
Retningslinjene for bruk av legemidler hos personer med førerkort er blitt strengere. For en rekke legemidler, inkludert antiepileptika, er det angitt dosebegrensninger som rammer nesten alle som...