Rasmus Goll

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Rasmus Goll er førsteamanuensis, leder for Forskningsgruppe for gastroenterologi og ernæring ved UiT Norges arktiske universitet og overlege ved Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge. Han er senterleder for NorTrials Fordøyelsessykdommer, leder for REK Nord og leder for Nordnorsk gastroenterologisk selskap.

Artikler av Rasmus Goll
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media