Ranveig K. Aspevik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ranveig K. Aspevik

Ranveig K. Aspevik, Øivind Irtun
22.04.2004
Diskusjonen om hvorvidt nye operasjonsmetoder skal tas i bruk «overalt», og spesielt bekymringen for at kirurger ved sykehus med et lite antall pasienter innenfor hver sykdomsgruppe skulle drive...
Ranveig K. Aspevik, Jerzy Miskowiak*, Margreta i Bud
30.08.2001
Gastrointestinalt blødningssted kan vanligvis lokaliseres ved hjelp av gastroskop eller koloskop. Ofte kan endoskopisk behandling være tilstrekkelig for å få kontroll over blødningen. Gjentatte...
Ranveig K. Aspevik, Bente Hjelseth, Øivind Irtun
30.11.2002
Manglende galleblære skyldes feilutvikling av galleblæreknoppen eller mangelfull vakuolisering in utero. Galleblæren dannes fra den primitive fortarmen i løpet av fjerde svangerskapsuke. Gallegangene...
Ranveig K. Aspevik, Øivind Irtun
19.05.2005
Det er internasjonal enighet om at anfallsvise smerter i øvre del av abdomen er den plagen man med størst sikkerhet kan forvente å kurere ved kolecystektomi ( 1 , 2 ). Ved en konsensuskonferanse i...