Randi Røer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Randi Røer

Aase Høviskeland, Gjertrud Lødøen, Randi Røer, Pål A. Jenum
23.08.2007
Genital infeksjon med C trachomatis er den vanligste seksuelt overførte sykdom i Norge og representerer et stort folkehelseproblem (ramme 1). I 2005 ble det ved laboratorieanalyser påvist 19 973...