Ragnvald B. Petersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragnvald B. Petersen

Ragnvald B. Petersen
06.05.2010
Mads Gilbert og Erik Fosse hevder i Tidsskriftet nr. 24/2009 at øyenvitnenes politiske farge var uvesentlig under krigen i Gaza ( 1 ). De tar Tidsskriftets redaksjon og Trond Markestad i forsvar og...
Ragnvald B. Petersen
16.12.2010
«Hvor går grensen for reservasjonsretten?» spør Trond Markestad & Karsten Hytten i Tidsskriftet nr. 18/2010 ( 1 ). Det er bra at de prinsipielle sidene ved legers samvittighetskvaler og...