Ragnhild Støen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ragnhild Støen (f. 1962) er spesialist i barnesykdommer, avdelingssjef ved Avdeling Nyfødt intensiv ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ragnhild Støen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media